RODO

Strona główna » RODO

wielkość tekstu: A | A | A

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Daglezja Artur Dziewicki z siedzibą w Zawierciu 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
informujemy iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Daglezja Artur Dziewicki z siedzibą w Zawierciu 
(42-400) ul. Brata Alberta 6, NIP: 6491111604  tel. 32 6714492, e-mail: biuro@daglezja.pl
 
Dane osobowe, które nam Państwo przekazują, będziemy przetwarzać w następujących  celach:
1. W celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO (sprzedaż produktów i świadczenie usług, w szczególności przygotowanie i  przedstawienie oferty oraz  zawarcie i wykonanie umowy)
2. W celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie 
z art. 6 ust. 1 lit c RODO  (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, w zakresie archiwizacji).
3. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,  przetwarzamy dane osobowe w celu niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas produktów bądź usług, dochodzenie roszczeń).
4. Jeżeli  przetwarzamy dane osobowe celu przesyłania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty lub poprzez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych- wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej,  zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. a RODO odbywa się to na podstawie odrębnie, dobrowolnie udzielonej  nam zgody, którą można w każdym momencie wycofać.
 
Planowany okres przechowywania danych osobowych  (art. 15 ust. 1 lit. D  RODO):
Wszystkie dane osobowe będą usuwane zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora   zostaną one usunięte.
 
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
Informujemy iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (uzyskania kopii) oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych (za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 17 ust. 3 RODO), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 
W przypadku gdy  przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody).
 
W celu skorzystania z powyższych uprawnień, pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt, listownie: ul.  Brata Alberta 6 , 42-400 Zawiercie, bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@daglezja.pl
Ponadto informujemy iż przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Kategorie odbiorców danych /podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora:
 
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, organy administracji) lub inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora
nasi partnerzy handlowi, podwykonawcy
podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe,  techniczne, informatyczne, prawne,  windykacyjne, podmioty realizujące płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy
 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym poprzez profilowanie.
 
Polityka "cookies"
 
1. Informujemy że podczas korzystania ze strony internetowej  w sposób automatyczny zbierane są informacje zawarte w plikach (cookies) (tzw. ciasteczka), większość przeglądarek jest domyślnie ustawionych na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym (komputer, laptop,  smartfon)
2. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera,  internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Cookies nie przetwarzają one danych osobowych, są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika oraz jego danych.
3. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
4. Pliki (cookies) mogą być wykorzystywane w celu:
dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony
 
5.Możecie Państwo w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu przeglądarki (pomoc) lub na stronie jej producenta.
Wybierz swoją przeglądarkę:
Aby dowiedzieć się jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek swoją by uzyskać pomoc jak usunąć pliki (cookies).


 

Monitoring wizyjny

Szanowni Państwo,

 

informujemy iż ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren Centrum Ogrodnicze Daglezja jest monitorowany. Administratorem danych osobowych (wizerunek) jest Daglezja Artur Dziewicki z siedzibą w Zawierciu ul. Brata Alberta 6.
Kamery rozmieszczone są na zewnątrz oraz wewnątrz budynku. Obszar monitorowany oznakowany jest tabliczkami informacyjnymi. Czas przechowywania danych na nośniku wynosi 3 tygodnie. Wejście w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu.

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem.

 

Facebook – klauzula informacyjna

 1. Administrator danych

Administratorem danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger jest Daglezja Artur Dziewicki  , a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger podmiotu, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update

Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Daglezja ul. Brata Alberta 6 42-400 Zawiercie

przez e-mail: biuro@daglezja.pl

telefonicznie: 32 6714492

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Nie powołano inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 1. administrowania i zarządzania fanpage’m, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage’m;

 2. udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora poprzez komunikator Messenger - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z nim;

 3. udziału w konkursach organizowanych na fanpage’u, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) -osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 4. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora, za które uznaje się w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.

Ponadto informujemy, że administrator portalu Facebook jako dostawca narzędzi związanych z fanpage oraz komunikatora Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności Facebook w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających fanpage.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez Facebook tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane prowadzącemu fanpage.

 1. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem fanpage lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fan page, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez nasz podmiot własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Administrator może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z administratorem w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger, brania udział w konkursach). 

 

Konkursy 

Administratorem danych osobowych jest Daglezja Artur Dziewicki

Inspektor ochrony danych osobowych – Nie został powołany

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna

 • Wzięcie udziału w konkursie

 • Wyłonienia Laureatów Konkursu

 • Upublicznienie wyników konkursu

 • Publikacje prac, zdjęć z konkursów

 • Rozpatrzenia ewentualnych reklamacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

art.6 ust. 1 lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – ( dotyczy dochodzenia roszczeń )

Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Termin przechowywania danych osobowych

dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej wymienionych celów lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Po osiągnięciu celu zostaną przekazane do zakładowego archiwum bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą organy uprawnione na mocy przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Prawa osób których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18) , prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych)

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

 

 

 

 

sklepdaglezja.pl ogrodydaglezja.pl kostkadaglezja.pl
Ciekawostki
 • Czy wiesz że aloes wydziela tlen również w nocy.dalej 
 • Czy wiesz że paprotka nefrolepis pochłania szkodliwe promieniowanie emitowane przez telewizory i komputery.dalej 
 • Rośliny doniczkowe znacznie lepiej czują się w większych skupiskach, niż na pojedynczych stanowiskachdalej 

Daglezja | Centrum Ogrodnicze
ul. Brata Alberta 6, 42-400 Zawiercie

tel.: 509 426 778
e-mail: biuro@daglezja.pl

 • IMG_20210726_123712
 • IMG_20210726_123646
 • IMG_20210726_123637
 • IMG_20210726_123622
 • IMG_20210726_123604
Duży wybór: rośliny, nawozy, nasiona, sprzęt ogrodniczy, dekoracje, kwiaty, doniczki, prezenty. Projektowanie i urządzanie ogrodów. Projekty oraz zdjęcia z wykonanych realizacji ogrodów.
Facebook
Wersja mobilna